JAK POSTUPUJEME PŘI VLASTNÍ REALIZACI?

 • Prohlídka střechy a posouzení stavu včetně provedení sondy pro zjištění skutečného stavu střešní skladby. (Plochá nebo rovná střecha, lepenka, ipa, asfaltový pás)
 • Návrh technického řešení  a zpracování cenové nabídky s položkovým rozpočtem
 • Po dohodnutí smluvních podmínek provedeme tahové zkoušky pro určení způsobu kotvení nové střešní izolace
 • Provedení nové tepelné izolace i hydroizolace provádíme průměrnou rychlostí 100 m2 za 3 dny běžné střechy.
 • Veškeré menší nadstřešní prvky (komíny, vzduchotechnika) provedeme kompletním opláštěním použitým hydroizolačním materiálem.
 • Nejpozději po roce  ( po prvním zimním období)provedeme zdarma garanční prohlídku střechy.

 

OSVĚDČENÉ MATERIÁLY

 Hydroizolační folie PVC nebo TPO      

Přednosti střešních hydroizolačních fólií   

 • Vynikající odolnost povětrnostním vlivům
 • Strukturní pevnost a odolnost proti mechanickému namáhání
 • Velmi dobrá chemická odolnost agresivním vlivům ovzduší
 • Vysoká propustnost pro vodní páry
 • Odolnost proti prorůstání kořenů rostlin
 • Vynikající svařitelnost
 • Minimální přitížení nosné konstrukce střechy
 • Minimální požární zatížení objektu
 • Hygienická a ekologická nezávadnost

 

SBS modifikované asfaltové pásy 

Modifikované asfaltové pásy (SBS, APP) jsou určené pro hydroizolace staveb – střech i základů. Pásy jsou vyztužené kvalitními nosnými vložkami, které se liší dle zamýšleného použití pásu a dodávají tomuto materiál výborné mechanické vlastnosti, jako je např. velmi dobrá pevnost v tahu, průtažnost, vysoká odolnost proti statickému a dynamickému proražení a jiné. Pásy jsou vždy opatřeny posypem. Posyp může být minerální (drcená břidlice) nebo keramický, přibarvovaný a hydrofobizovaný.

 
 

       Zelené střechy    

 

Zelené střechy jsou ekologické, ekonomické a estetické. Vrstva zeminy (podle výšky) dovoluje pěstovat široké spektrum rostlin - od mechů až po opravdu vzroslé stromy. Vegetační střecha tedy překonává obecnou funkci střechy a dovoluje v jinek nevyužitelných plochách realizovat architektonicky i funkčně zajímavý prostor. 

Hydroizolace balkonů a teras 

Speciální pevné (vyztužené), protiskluzné hydroizolační fólie určené pro izolaci pochůzích konstrukcí typu balkon či terasa. 

Umíme kvalitně plochou střechu pro malý rodinný domek i střechu o rozměrech tří fotbalových hřišť. 

www.facebook.com/AZSTRECHY
 

Naše dceřiná firma NT STAVBY Vám nabízí nejen zateplení fasád, ale úplné rekonstrukce bytů a domů, včetně staveb RD "na klíč"

 

 

 

GARANCE 120 MĚSÍCŮ

.