REFERENCE

ČEZ rekonstrukce střech Energetika Vítkovice

Rekonstrukce tří střech včetně světlíků, demontáže původních střešních plášťů,  tepelná izolace a asfaltové pásy, oprava a nátěr světlíkových konstrukcí, polykarbonátová výplň

Komplex bytových domů Frýdek Místek

Podtlakové střechy na čtyřech objektech

PV Czech Frýdlant nad Ostravicí

Rekonstrukce střechy PVC folií včetně trapézového plechu

Minerva Boskovice

Zateplení a hydroizolaca TPO folií 

Bytový dům Český Těšín

Demontáž plechové krytiny, dřevěných krovů, ocelové konstrukce, zateplení, folie Protan, podtlakový systém

Krytý bazén Frýdek - Místek

Folie Protan, realizace pro firmu Therm s.r.o.

Bytový dům Vratimov

Zateplení, folie Protan, podtlaková střecha.

Realizace pro firmu Therm s.r.o.

SEMPERFLEX Optimit Odry

Demontáž staré střešní skladby a montáž lepeného systému s minerální vatou a modifikovanými asfaltovými pásy.

Třinecký inženýring, a.s.

Demontáž trapézových plechů s azbestovou úpravou ze střechy hal KDT v areálu

TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN a.s.,

montáž nových trapézových plechů, tepelná izolace, a hydroizolace.

 

Bytový dům v Jablunkově

Tepelná izolace a hydroizolace střechy bytového domu

po dokončení

Revolt s.r.o.,

revitalizace bytového domu, tepelná izolace a hydroizolace materiálem Firestone

Krajský úřad Olomouc

Rekonstrukce střech a teras, zelená střecha

Hydroizolace - SBS modifikovaný pás, kotvený mechanicky do dřevěné konstrukce

Tepelná izolace - minerální vata

HESCO, s.r.o., Havířov

Rekonstrukce střech výrobních hal

Hydroizolace - plnoplošně natavený SBS modifikovaný pás (lepenka s minerálním posypem)

Tepelná izolace - kompletizovaný polstyrenový dílec, lepený do horkého asfaltu

Bytové domy

Rekonstrukce střech panelových domů

Hydroizolace - PVC folie

Tepelná izolace - polystyren EPS

Strojírny Bohdalice, a.s.

Rekonstrukce střešního pláště výrobních hal

Hydroizolace - mechanicky kotvený SBS modifikovaný pás (lepenka s minerálním posypem)

                     - PVC folie přitěžovaná dlažbou

 

Karned Tools, s.r.o., Děčín

Rekonstrukce střechy výrobních hal

Hydroizolace - SBS modifikovaný pás

ZETOR P.D.S., a.s., Brno

Rekonstrukce střechy výrobních hal

Hydroizolace - SBS modifikovaný pás

Tepelná izolace - kompletizovaný polystyrenový dílec