Třinecký inženýring, a.s.

ochranné sítě s plachtami proti azbestovému prachu
manipulace s nebezpečným odpadem a skadování
práce za velmi ztížených klimatických podmínek